TAHRİBATSIZ TEST OPERATÖRÜ SERTİFİKALANDIRMA Başvuru Sayfası

1 - ADAYIN BİLGİLERİ

2 - FATURA BİLGİLERİ

3 - BAŞVURU YAPAN ADAYIN DAHA ÖNCE ALDIĞI EĞİTİM VE SERTİFİKALAR

4 - SINAV BAŞVURU VE KAPSAMI

Yazılı Sınav Uygulamalı Sınav

5 - ADAYIN FİZİKSEL UYGUNLUK MUAYENESİ

Tahribatsız Muayene Hizmetlerinde görev alabilmek için fiziksel uygunluğun tam olması gerekir. Renk körlüğü ve çalışmaya mani bir göz kusuru / rahatsızlığı olmadığını beyan etmek için son 1 yıl içerisinde yapılmış olan muayene belgeside bu forma ek olarak gönderilmelidir.

6 - ADAYIN TAAHHÜDÜ

  1. Yukarıda verilen tüm bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim.
  2. Yukarıda kimlik bilgileri verilen personelin bildirilen eğitim programına katılım bedeli olarak ;
  3. Toplam .................... TL'sini GEDİK EĞİTİM VAKFI İktisadi İşletmesinin Akbank Pendik Şubesi (0868) IBAN No : TR32 0004 6008 6888 8000 0063 13 No'lu hesabına eğitim başlama tarihinden önce yatırmayı kabul ve taahhüt ediyorum.